Божичен

Речник на българския език

Божичен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение