Бистрец

Речник на българския език

Бистрец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение