Белоградец

Речник на българския език

Белоградец географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение