Белеврен

Речник на българския език

Белеврен географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение