Безводица

Речник на българския език

Безводица географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение