Банковци

Речник на българския език

Банковци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение