Думи от тип 8c (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Класификация на dd.