Думи от тип 88a (прилагателно име)

Речник на българския език

Отрицателни местоимения като прилагателни имена. Въведен от dd.