Думи от тип 87 (прилагателно име)

Речник на българския език

Този тип се отнася само за малко прилагателни имена, произведени от имена на животни. Липсват степени за сравнение. !!!