Думи от тип 76 (прилагателно име)

Речник на българския език