Думи от тип 42a (съществително име, женски род)

Речник на българския език

Въведен от dd.