придставетилство

Речник на българския език

придставетилство е грешно изписване на представителство.