придставетилен

Речник на българския език

придставетилен е грешно изписване на представителен.