преусведетилстване

Речник на българския език

преусведетилстване е грешно изписване на преосвидетелстване.