краткувреминну

Речник на българския език

краткувреминну е грешно изписване на кратковременно.