Дайновци

Речник на българския език

Дайновци географски топоним в България (тип 195) редактиране

Значение