Думи от тип 86 (прилагателно име)

Речник на българския език

Този тип се отнася само за прилагателното „син“.