Думи от тип 84 (прилагателно име)

Речник на българския език