Думи от тип 78c (прилагателно име)

Речник на българския език

Въведен от dd.