Думи от тип 60 (съществително име, среден род)

Речник на българския език

Този тип се отнася само за съществителното „чудо“.