Думи от тип 59 (съществително име, среден род)

Речник на българския език

Този тип се отнася само за съществителното „рамо“. dd е отделил втората звателна форма в отделен подтип (59a).