Думи от тип 18a (съществително име, мъжки род)

Речник на българския език

Няма звателна форма и освен на -ин, може да завършва и на -ик.