Думи от тип 179 (преходен глагол от несвършен вид)

Речник на българския език

Този тип се отнася само за глагола „държа“.