Думи от тип 141 (числително бройно име)

Речник на българския език