Думи от тип 137 (числително редно име)

Речник на българския език