Думи от тип 133 (числително редно име)

Речник на българския език